Stichting Vrienden van Studenten Scalda

De Stichting Vrienden van studenten Scalda stelt zich ten doel om het mogelijk te maken dat elke student van Scalda zonder financieel beletsel(s) deze opleiding kan volgen.

Hiertoe stelt de stichting haar gelden ter beschikking, die ze verkrijgt uit het eigen vermogen en de inkomsten daaruit, schenkingen, erfstellingen, legaten, sponsoring en alle andere inkomsten, verkrijgingen en baten.

Deze gelden bepalen jaarlijks de mogelijkheden van de stichting om (renteloze) leningen aan studenten van Scalda te verstrekken.

Een aanvraag kan alleen worden ingediend via het schoolmaatschappelijk werk van de interne begeleiding van het Expertisecentrum Scalda. Deze is te vinden op elke hoofdlocatie van Scalda. Op de site van Scalda vind je meer informatie over de werkwijzer steunfonds studiekosten.